Oppland

NFKH – Godkjente behandlere

Gjøvik

M 45 Kirsten Eva Male
MNFKH, MAEPH
Tef: 91 38 47 03
Mail adr: kirstenmale@hotmail.com
Web adr: www.hypnoterapi-innlandet.net

Registrert Hypnoterapeut.

M 186 Kirsten Topp
MNFKH
Tef: 900 52 198
Mail adr: kirsten.topp@gmail.com
Web adr: www.topphypnoterapi.no

Registrert Hypnoterapeut.

Lillehamer

M  Ingjerd Rindal
MNFKH, NIH-SH
Tlf: 990 32 356
Mail adr: ingjerd.rindal@gmail.com
Web adr:

Oppland