Vestfold

NFKH – Godkjente behandlere

Sandefjord

M 9 Henry Leander Andersen
MNFKH
Tlf: 9286 5325
Mail adr: post@henryleander.no
Web adr: www.henryleander.no

M 119 Carine Berulfsen
MNFKH, IICH
Tlf: 95 81 35 16
Mail adr: carine_berulfsen@hotmail.com

M 123 Linda Norton Victor Thorsen
MNFKH, MAEPH
Tlf: 4040 2055
Mail adr: lindavictor@ma.com
Web adr: www.avanti-coaching.com

Tønsberg

M 74 Mona Opstad Bødtker-Næss
MNFKH, MAEPH
Tlf: 9322 6082
Mail adr: monaopstad@outlook.com
Web adr: www.tonsberghypnose.no

Nøtterøy

Anne Lise Knudsen
MNFKH, NIH-SH, DEHI-SH
Tlf: 977 00 257
Mail adr: post@notteroy-hypnoterapi.no
Web adr: notteroy-hypnoterapi.no

Larvik

M 164 Maria á Steinum
DHT, MNFKH
Tlf: 47 32 16 18
Mail adr: sinnogskinn@gmail.com
Web adr: www.sinnogskinn.no